+48 91 813 62 66 PL EN DE RU

BHP

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W DYNPAP

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w DYNPAP.

Zasady ogólne

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na naszym terenie, zarówno tych wykonujących prace jak i będących gośćmi zakładów należy do priorytetowych aspektów działania naszej firmy. Każda osoba przebywająca na terenie DYNPAP, zobowiązana jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w taki sposób aby podczas czy to wykonywania pracy, czy też przebywania na terenie zakładu w charakterze gościa, nie stwarzała zagrożenia dla siebie i osób pozostających w swoim otoczeniu. Każda z osób wkraczających na teren zakładu produkcyjnego zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami BHP a także używania podstawowych środków ochrony indywidualnej takich jak:

Kask

Kamizelka odblaskowa

Okulary ochronne

Inne środki ochrony indywidualnej

Dla pracowników

Pracownik ma prawo i obowiązek podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych włącznie z natychmiastowym zatrzymaniem pracy w przypadku zauważenia czynności stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia.

Podstawowe zasady obowiązujące pracowników DYNPAP w zakresie przestrzegania zasad BHP na terenie zakładu:

Dla kandydatów

Przed przystąpieniem do wykonywania pracy w DYNPAP każdy z nowo zatrudnionych pracowników jest bezwzględnie zobowiązany do:

Pobierz broszurę informacyjną w formacie PDF /brak!!!/
Skontaktuj się z nami